Orientačný cenník

Slúži na orientačnú kalkuláciu prác samotným zákazníkom. Nie je záväzný. Skutočnú kalkuláciu Vám predložíme po obhliadke našim technikom. Až nami predložená kalkulácia sa stáva pre nás záväznou a jej platnosť je 3 mesiace, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

cenník prác.doc (138 kB)